Børnehaven og vuggestuen Blåmuslingen har pr. 15. november 2018 fået udvidet sit børnetal, således, at vi nu har plads til 33 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn.

 

Grunden til at vi har søgt om flere pladser er, at vi ikke må køre med ”vippenormering”, således at vi perioder har lidt flere børn end vi er normeret til og i andre tilfælde har lidt færre børn end vi er normeret til.

 

Det er en stor økonomisk belastning, når vi i perioder ikke har fuldt børnetal. Derfor er vi i andre perioder nødt til at indskrive lidt flere børn for at få økonomien til at hænge sammen.

 

Det er ikke meningen, at vi konstant skal udfylde de ekstra pladser, men alene have muligheden for i perioder at kunne have lidt flere børn.

 

Det er stadig vigtigt for os, at der er hænder og nærvær til alle børn. Det betyder også, at den enkelte stue, hvis der i en periode er merbelægning har mulighed for at få tilført ressourcer, hvis det er nødvendigt.