farvet trae

Pædagogik

Blåmuslingens pædagogiske fundament er bygget op om ressource- og værditænkning. Det betyder at vi ser muligheder frem for begrænsninger i forhold til børn, forældre og kollegialt.

Vi vægter en positiv indgangsvinkel til hverdagens udfordringer og har smil og humor som en del af fagligheden, da vi mener, dette har en positiv indvirkning på det enkelte barns udvikling.

I det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i børnenes ressourcer og kompetencer, så vi med det udgangspunkt, skaber et læringsmiljø, hvor børnene gennem succesoplevelser, får mod og lyst til udforske verden.

 

De værdier, der kendetegner vores arbejde er:

  • Nærvær
  • Tryghed og omsorg
  • Børnefællesskaber
  • Forældresamarbejde
  • Faglighed