Blåmuslingens børnehave er normeret til 12 børn.

Der er tilknyttet en pædagog og en medhjælper til gruppen.

Der er tale om en børnehave, der er funderet i begreberne udeliv, kultur og bevægelse. Det betyder, at gruppen de fleste dage er væk fra institutionen i omkring 5 timer.

 

Børnene møder ind i institutionen og hentes i institutionen. Resten af tiden er børnene ude i området, i hallen, i vores kolonihave eller til kulturelle arrangementer i hele byen. Vi har også en fast base lige ved siden af institutionen, hvor vi råder over 200 kvm.

 

Udelivet er i perioden april til september koncentreret om vores kolonihave. Her er der mulighed for leg, bål, madlavning - i sommerperioden gerne med grønsager, som børnene selv dyrker. Her er plads og rum med mulighed for udfoldelse og stor kreativitet. Desuden er der ofte ture i den smukke natur, der omgiver Kvaglund. Her findes der flere rigtige gode legepladser, som ofte besøges.

 

I perioden september til marts har vi lejet os ind i Kvaglundhallen hver mandag formiddag. Her er mulighed for bevægelse og træning af motorik.

 

Hele året er der ture ind til byen. Det kan være en tur på biblioteket, en teaterforestilling, museumsbesøg eller hvad årstiden nu lige byder på af forskellige kulturelle tilbud.

 

I månederne op til skolestart arbejdes der målrettet med gruppen af børn, der skal starte i skole, således at vi bidrager til, at børnene får den bedste skolestart.

Dagen i børnehaven

06.00                 Børnehaven åbner

08.30 - 09.00     Friskbagte boller og frugt

09.00 - 14.00     Børnene forlader børnehaven for at beskæftige sig med udeliv i vores kolonihave, der ligger 10 min.

gang fra institutionen. Der veksles med kulturaktiviteter i nærområdet eller i byen, samt idrætsaktiviteter i nærområdet

14.00 - 14.30     Frisk frugt/brød i institutionen

14.30 - 17.00     Fri leg eller aktiviteter ude eller inde

17.00                 Luk