bamser

Bestyrelse

Bestyrelsen i Blåmuslingen består af 4 forældrevalgte medlemmer og 2 suppleanter samt 1 personalerepræsentant.

Til bestyrelsesmøderne deltager, udover bestyrelsen, ejerkredsen som er bestående af Glenna Koertz og Camilla Vedstesen.

​Bestyrelsen vælges ved forældremødet som afholdes en gang årligt.

Bestyrelsens medlemmer konstituerer sig efter valget og vælger en formand og næstformand.

Bestyrelsen holder 4 møder årligt.

Bestyrelsens opgave er beskrevet i vedtægterne for Blåmuslingen.